Staan

Wat is Staan?

In opgerichte houding rusten. Waarbij tenzij anders aangegeven wordt uitgegaan van het rusten op de voeten. Staan is een houding waarbij het lichaamszwaartepunt binnen het geprojecteerde steunvlak valt. Het steunvlak bevindt zich lager dan het lichaamszwaartepunt.

Uitwerking fysiologische basis van bewegen voor staan

 • Kracht
  De spieren moeten een isometrisch kracht kunnen genereren
 • Lenigheid / R.O.M.
  Hoewel standaard, hebben met name de heupen de bewegingsruimte nodig om te kunnen staan
 • Uithoudingsvermogen
  Staan kost relatief veel kracht. langdurig staan heeft daarmee een uithoudingsvermogen component
 • Coördinatie
  Staan is coördinatief een zeer moeilijke houding. Mensen zijn met hun grote brein niet voor niets een van weinig dieren die zich op twee benen voortbewegen en het kost mensen niet voor niets bijna een jaar om te leren.
 • Snelheid
  De snelheid bij staan is 0

Dit is typisch

Staan is één van de specialiteiten van . Groot, extreem goed geheugen erg meelevend. Kan met zijn slagtanden en slurf alle ballen super ver slaan.

Ondek alle vaardigheden van .

is naast Apie één van de jungle bewoners. Leer alle jungle bewoners kennen uit de multisport jungle van Monkey Moves.

Statische vaardigheden

Statische vaardigheden zijn coördinatief de meest eenvoudige motorische vaardigheden en vormen daarmee een basis voor vrijwel alle volgende vaardigheden. Wij definiëren 4 statische vaardigheden. Kijkend vanuit de fysiologische basis van bewegen valt aan deze vaardigheden op dat er geen snelheidscomponent in voorkomt waarmee ook de geleverde kracht isometrisch is.

Staan valt onder statisch motorische vaardigheden. De volgende vaardigheden vallen ook onder deze vaardigheden.

Steunen

Met steunen wordt bedoeld het dragen van het lichaam op voeten of handen. In beide gevallen bevindt het lichaamszwaartepunt zich

Lees verder »

Hangen

Met hangen wordt bedoeld het lichaam door middel van handknijpkracht “dragen” waarbij het lichaamszwaartepunt lager is dan het punt waar

Lees verder »

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.