Wat zijn de spelregels van Volleybal?

Volleybal heeft een heleboel regels. Er valt dus een hoop te leren als je kennis gaat maken met Volleybal. Hieronder staat een lijstje van de belangrijkste regels, zodat jij kunt gaan volleyballen.

 • Het balcontact moet kort zijn (te beoordelen door de scheidsrechter). Dit betekent dat de bal niet als een soort schepnet opgevangen en doorgespeeld mag worden.
 • Een speler mag de bal niet twee keer na elkaar aanraken, behalve bij het blokkeren.
 • Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, voordat de bal over het net gespeeld wordt. Waarbij de blokkering niet als een balcontact telt. De bal mag wel in minder dan 3 balcontacten (één of twee balcontacten) over het net heen.
 • De bal mag de antennes of andere voorwerpen buiten het veld niet raken.
 • De spelers mogen het net niet aanraken. Zowel de randen als het net zelf mogen niet geraakt worden.
 • Het is fout als een speler onder het net dringt in de ruimte van de tegenstander en de speler de tegenstander hindert. Het is ook fout als de voet(en) van een speler over de middenlijn komen, dus het veld van de tegenstander raken.
 • Een team scoort een punt als de bal het speelveld van de tegenstander raakt (binnen de lijnen of op de lijn) of doordat een tegenstander een fout maakt.
 • Zodra een team een punt scoort krijgt dat team de service.
 • Achterspelers mogen de bal niet over het net spelen als ze afzetten binnen de 3-meterzone en de bal zich op het moment van spelen boven de netrand bevindt.
 • Er mag geen aanvalsactie worden uitgevoerd als de libero een bovenhandse pass geeft in de 3-meterzone.
 • Voor het begin van een nieuw punt mag een speler worden gewisseld. Ieder team heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag uitsluitend voor dezelfde wisselspeler weer worden ingewisseld. In totaal zijn dit dus twee wissels van de maximaal toegestane zes. Een speler die is ingewisseld en weer uitgewisseld, mag daarna wel weer voor een andere speler worden ingewisseld (zolang het aantal wissels niet boven de zes komt).
 • Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs.
  Bron: www.nevobo.nl

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.