Zone van de naaste ontwikkeling

door Kirsten van Daelen

Er zijn vele manieren om kinderen te laten leren en ontwikkelen. Er bestaan verschillende theorieën over en verschillende wetenschappers hangen verschillende theorieën aan. Bij Monkey Moves geloven we dat een mix van verschillende theorieën weleens de beste manier kan zijn om kinderen een omgeving te bieden waarin zoveel mogelijk kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Vandaag willen we wat meer aandacht geven aan de theorie van een Russische psycholoog  Lev Vygotksy(1896-1934). Hij zegt: door samen te werken en samen in gesprek te zijn, zijn mensen in staat tot nieuwe dingen te komen.

Ieder kind groeit op in een eigen sociale omgeving in een eigen cultuur. Dit kan een kinderdagverblijf, schoolklas, gezinssituatie of een Monkey Moves les zijn. Volgens Vygotsky vindt de ontwikkeling plaats in  zo’n sociale context en hebben volwassenen hierbij een belangrijke rol. Dat kan natuurlijk een ouder zijn maar bijvoorbeeld ook een van onze docenten.  Daarom vinden wij het zo belangrijk dat al onze docenten goed worden opgeleid. Ze vervullen niet alleen een taak waarbij ze kinderen goed leren bewegen, ze hebben ook de taak een klimaat te ontwikkelen waarbij kinderen zich zo veel mogelijk kunnen ontwikkelen op vele vlakken.

Van belang is dat de apekoppen een goede interactie hebben met de docent die op de groep staat.Zone van de naaste ontwikkeling 1

Volgens Vygotsky kunnen kinderen niet geïsoleerd leven. Om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen zullen ze zich onder de volwassenen moeten begeven. Volgens Vygotsky is de interactie met de sociale wereld van het kind van essentieel belang. Hierbij kun je o.a. denken aan de verbale communicatie tussen docent en kind. Denk hierbij aan dat de docent op een verbale manier kan uitleggen aan het kind wat de bedoeling is. Hierbij komt ook het aspect van de zone van de naaste ontwikkeling tot uiting. Vygotsky gelooft in aangeboren intelligentie in combinatie met wat er in de omgeving wordt aangeboden. Kinderen hebben al een basis van wat ze kunnen en weten. Hierbij vindt hij kalenderleeftijd niet belangrijk maar kijkt hij naar de individuele ontwikkeling van ieder kind. Dat is het uitgangspunt waarop je kinderen een nieuw niveau kan aanreiken. Wanneer het aansluit op wat het kind al kan, blijft hij geprikkeld en wil hij graag steeds wat nieuws leren. De zone van de naaste ontwikkeling bestaat altijd uit een leeraspect wat kinderen nog niet bezitten maar wat wel aansluit op hun huidige ontwikkeling. Je kan hier zelf als opvoeder een hele grote rol inspelen. Kijk goed naar waar ze zich bevinden in hun ontwikkeling en wat een volgende stap zou kunnen zijn. Bied ze die stap vervolgens aan, zodat ze hun grenzen kunnen verleggen. Dat ze bij de volgende stap hulp nodig hebben is helemaal niet erg. Sterker nog Vygotsky geeft aan dat het juist het potentiële ontwikkelingsniveau van het kind vooruit kan helpen. Een goede docent die zicht heeft op het juiste huidige ontwikkelingsniveau van een kind, is ook in staat een goede vaardigheid aan te bieden in de zone van de naaste ontwikkeling van dit kind. Neem hierin wel mee, dat een te moeilijke vaardigheid die veel te ver van de zone van de naaste ontwikkeling afwijkt, juist tegengesteld werkt.

Uiteraard moet een docent daarvoor verdiepen in wat voor kind hij voor zich heeft. Sensitief kijken naar een kind en zien wat de behoefte bedragen, ook wel sensitieve responsiviteit.

(bron: http://nji.nl/nl/Download-NJi/Normale-ontwikkeling-pdftekst.pdf)

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen door middel van sensitieve responsiviteit emotionele ondersteuning ontvangen, ze uitgroeien tot zelfstandige, autonome wezens met een gezonde dosis zelfvertrouwen.

 

Zone van naaste ontwikkeling toegepast in de les

Hoe passen onze docenten dit nou toe in de les? Kijken en aanvoelen wat de kinderen nodig hebben, is hierop het antwoord. Kijk naar wat kinderen willen en nodig hebben. Wat zijn de behoeftes? Bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen die nog niet goed kunnen praten, dan is het extra belangrijk dat je echt kijkt naar het kind. Door te zien waar de behoeftes van het kind liggen kan er worden ingeschat hoe hierop kan worden ingespeeld. Als kinderen beantwoord worden in hun behoeftes dan zul je ook zien dat ze meer zelfvertrouwen krijgen omdat ze een bevestiging krijgen dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze gezien worden.

Twee kinderen met hetzelfde huidige ontwikkelingsniveau kunnen met twee verschillende manieren van begeleiding uitgroeien tot twee totaal verschillende kinderen.

Er bestaat een grote kans dat het kind wat steeds iets aangeboden krijgt in de naaste ontwikkeling zich sneller ontwikkelt en meer aan durft dan een kind, wat alleen maar vaardigheden aangeboden krijgt in de zone waarin hij zich al bevindt.

 

Opvallend is dat Vygotsky zijn ontwikkelingsmodel voornamelijk in het onderwijs nog vele aanhangers heeft. Toch zijn wij van mening dat wij als beweegaanbieders hier ook gebruik van moeten maken. Dat wij hierbij heel veel vragen van onze docenten, kan wel als een behoorlijke uitdaging gezien worden. Hoe zorgen wij ervoor dat onze docenten buiten het geven van een goede beweegles ook capabel genoeg zijn om daadwerkelijk naar het individu te kijken en in te spelen op de behoeftes van het kind en echt kunnen zien waar het kind staat.

Om de kwaliteit te kunnen bieden en te waarborgen hebben wij een uitgebreide opleiding ontwikkeld. Hierin komen heel veel zaken aan bod. Het is natuurlijk van belang dat docenten genoeg achtergrondkennis hebben over het jonge kind en de ontwikkeling van het jonge kind, maar ook dat ze naar elk individueel kind kunnen kijken.

 

Waar staat een kind op motorisch, sociaal en cognitief vlak?

Welke behoeftes laat de apekop zien en hoe kun je daar op inspelen en zorgen dat de succeservaring en de uitdaging precies samenkomen. We bereiden onze docenten daarop zo goed mogelijk voor.

Het is fantastisch als je als docent precies kan bieden waar een kind mee kan groeien en tegelijk blij wordt van de successen die behaald worden.

Kwaliteit staat bij ons dus hoog in het vaandel. Docenten moeten kwaliteit, fun en zingeving kunnen combineren in één les. We streven hier elke les weer opnieuw naar. Ons doel is om onze lessen niet alleen een beleving te laten zijn, maar om kinderen ook echt goed te laten bewegen en ieder kind als individueel persoon te benaderen.

Onze droom; ieder kind de succeservaringen, uitdagingen en daarmee een flinke dosis zelfvertrouwen meegeven.

Vind je dat wij wel wat beter kunnen/anders kunnen doen in onze lessen. Nog iets moeten toevoegen? Laat het ons weten! We willen heel graag leren en de kwaliteit van onze lessen fine tunen, dus alle feedback is welkom en tot die tijd zijn jij en je apekop van harte welkom om onze jungle te beleven te groeien, zelfvertrouwen op te bouwen en grenzen te verleggen!

 

Gratis beweegkalender?

Nooit meer zonder ideeën!

Download onze beweegkalender en krijg voor elke dag van het jaar een beweegidee!

Overige blog items

Vriendenboekje; franchisenemer Hans Knetsch

Beweegtips

Praktische beweegtips voor kinderen per leeftijdscategorie

Vriendenboekje; franchisenemer Jordi Sticker

Ontwikkeling van het kind: de eerste vijf jaar

Vriendenboekje koen logchies

Vriendenboekje; franchisenemer Koen Logchies

Wat jij als ouder kan doen om bewegen voor jouw kindje makkelijker te maken

Monkey Moves

Leer(t) kinderen een leven lang gezond bewegen

progress bar

je bent bijna klaar. Waar mogen we ‘m naar toe sturen?

Scheurkalender-2021-voorkant-mini

Geen zorgen je gegevens zijn veilig en worden alleen voor Monkey Moves doeleinden gebruikt.

Gratis beweegkalender?

Download gratis onze beweegkalender vol leuke beweegideeën.

Scheurkalender-2021-voorkant-mini

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.