Indoor lessen met corona maatregelen update 18 november 2020

Indoor lessen met corona maatregelen

Update woensdag 19 november 2020

En we kunnen ook zelf wat doen. Gezond leven, dat maakt je weerbaarder.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 18 november kunnen we weer terug naar de maatregelen en het sportbeleid van 14 oktober. Hieronder lees je de belangrijkste punten:

🐵 Bij ouder-kind lessen maximaal 1 ouder per kind.

🐵 Wij verzoeken alle ouders tijdens de ouder-kind lessen om een mondkapje te dragen.

🐵 Het gebruik van kleedkamers is niet toegestaan.

🐵 Er mag binnen met maximaal 30 mensen bijeengekomen worden. (Kinderen tellen hierin mee). Dit heeft dan ook invloed op het aantal ouders binnen onze les. Het aantal ouders in een les is maximaal 14.

🐵 Publiek is niet toegestaan. Blijven kijken bij een les is dus niet mogelijk. Ouders begeleiden in de les (en zijn dus geen publiek) bij ouder-kind lessen.

Nog even ter herinnering de basisregels:

🐵 Er is een welkomstzone, en er is een ophaalzone met een looproute, afgezet met pionnen. Houd je hieraan.
🐵 Ouders/verzorgers: Houd 1,5 meter afstand.
🐵 Schud geen handen en geef geen highfives.
🐵 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
🐵 Was je handen regelmatig.
🐵 Kom alleen op het aangegeven breng en haal tijdstip naar de les. Kijk goed hoe laat jouw les precies begint.
🐵 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
🐵 Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden, zorg ervoor dat je thuis al bent omgekleed.
🐵 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van een eigen drinkfles.
🐵 Volg altijd de aanwijzingen van de docent op.
🐵 Ga voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.
🐵 Was voorafgaand aan de les thuis je handen met zeep, minimaal 20 sec.
🐵 Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
🐵 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto.
🐵 Verlaat direct na het sporten de locatie.

We moeten dit samen doen!

EINDE UPDATE


Update woensdag 04 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november, zijn de volgende maatregelen van kracht in onze lessen. We hebben uitvoerig contact gehad met het RIVM én de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) om een goede oplossing te vinden voor onze lessen. Want juist in deze tijd is sport zo belangrijk.

Vanuit het RIVM zijn de volgende maatregelen bekend gemaakt. Er blijft een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte gelden. Dit is inclusief kinderen. Voor binnensporten geldt verder een maximum van twee personen die samen mogen sporten (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes van twee personen naast elkaar sporten als:

• de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
• er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
• zij niet mengen.

Eerst maar het belangrijke nieuws: al onze lessen mogen doorgaan! Dat is een fijne start :-D. Voor onze zelfstandige lessen (4+) verandert verder helemaal niets. Sport is juist nu heel erg belangrijk. 

Onze ouder-kind lessen gaan door, met een paar aanpassingen. 

Wel zijn er extra maatregelen voor onze ouder-kind lessen waaraan we ons moeten houden om te zorgen dat het sporten ook veilig volgens de aangescherpte maatregelen gebeurt. Gelukkig hebben we hier samen met genoemde instanties een goede oplossing voor gevonden. We houden een maximum aantal van 14 ouder-kind koppels aan en maximaal twee docenten per zaal (30 totaal). Er vinden geen groepsactiviteiten plaats (zoals bijvoorbeeld de parachute oefeningen). We werken met stationnetjes. Jouw docent zal je op de hoogte stellen wat dit concreet voor de les betekent.

Het allerbelangrijkste is dat de ouders onderling te allen tijde 1,5 meter afstand houden. Je blijft dan ook bij je stationnetje gedurende één liedje of het signaal van de docent.

Op deze manier kunnen we er toch eenzelfde soort feestje van maken als anders. Met een beetje aanpassingen en hulp van iedereen blijven we in ieder geval lekker in beweging!

Hieronder nog even de regels op een rijtje:

🐵  Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.

🐵  Bij ouder-kind lessen maximaal 1 ouder per kind.

🐵  Wij verzoeken alle ouders tijdens de ouder-kind lessen om een mondkapje te dragen.

🐵  Het gebruik van kleedkamers is niet toegestaan.

🐵  Er mag binnen met maximaal 30 mensen bijeengekomen worden. (Kinderen tellen hierin mee). Dit heeft dan ook invloed op het aantal ouders binnen onze les. Het aantal ouders in een les is maximaal 14.

🐵  Publiek is niet toegestaan. Blijven kijken bij een les is dus niet mogelijk. Ouders begeleiden in de les (en zijn dus geen publiek) bij ouder-kind lessen.

Nog even ter herinnering de basisregels:

🐵  Er is een welkomstzone, en er is een ophaalzone met een looproute, afgezet met pionnen. Houd je hieraan.
🐵  Ouders/verzorgers: Houd 1,5 meter afstand.
🐵  Schud geen handen en geef geen highfives.
🐵  Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
🐵  Was je handen regelmatig.
🐵  Kom alleen op het aangegeven breng en haal tijdstip naar de les. Kijk goed hoe laat jouw les precies begint.
🐵  Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
🐵  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
🐵  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
🐵  Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden, zorg ervoor dat je thuis al bent omgekleed.
🐵  Maak tijdens het sporten alleen gebruik van een eigen drinkfles.
🐵  Volg altijd de aanwijzingen van de docent op.
🐵  Ga voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.
🐵  Was voorafgaand aan de les thuis je handen met zeep, minimaal 20 sec.
🐵  Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
🐵  Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto.
🐵  Verlaat direct na het sporten de locatie.

We moeten dit samen doen!

EINDE UPDATE


Update dinsdag 14 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober hoeven wij geen nieuwe wijzigen door te voeren, wel scherpen wij een aantal regels aan.

De aanscherpingen zijn:

🐵 Bij ouder-kind lessen maximaal 1 ouder per kind.

🐵 Wij verzoeken alle ouders tijdens de ouder-kind lessen om een mondkapje te dragen.

🐵 Het gebruik van kleedkamers is niet toegestaan.

🐵 Er mag binnen met maximaal 30 mensen bijeengekomen worden. (Kinderen tellen hierin mee). Dit heeft dan ook invloed op het aantal ouders binnen onze les. Het aantal ouders in een les is maximaal 14.

🐵 Publiek is niet toegestaan. Blijven kijken bij een les is dus niet mogelijk. Ouders begeleiden in de les (en zijn dus geen publiek) bij ouder-kind lessen.

Nog even ter herinnering de basisregels:

🐵 Er is een welkomstzone, en er is een ophaalzone met een looproute, afgezet met pionnen. Houd je hieraan.
🐵 Ouders/verzorgers: Houd 1,5 meter afstand.
🐵 Schud geen handen en geef geen highfives.
🐵 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
🐵 Was je handen regelmatig.
🐵 Kom alleen op het aangegeven breng en haal tijdstip naar de les. Kijk goed hoe laat jouw les precies begint.
🐵 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
🐵 Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden, zorg ervoor dat je thuis al bent omgekleed.
🐵 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van een eigen drinkfles.
🐵 Volg altijd de aanwijzingen van de docent op.
🐵 Ga voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.
🐵 Was voorafgaand aan de les thuis je handen met zeep, minimaal 20 sec.
🐵 Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
🐵 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto.
🐵 Verlaat direct na het sporten de locatie.

We moeten dit samen doen!

EINDE UPDATE


Update 29 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in onze lessen. Voorafgaand aan de verdere informatie, eerst dit:

ALLE LESSEN GAAN DOOR!

Uiteraard blijven alle eerder gecommuniceerde maatregelen van kracht. Waarbij de 1,5 meter regel en het thuisblijven bij klachten de belangrijkste zijn.

De overige aanscherpingen zijn:

🐵 bij ouder-kind lessen maximaal 1 ouder per kind.

🐵 er mag binnen met maximaal 30 mensen bijeengekomen worden. (Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee). Dit heeft dan ook verder geen invloed op het aantal ouders binnen onze les. Het aantal ouders in een les is maximaal 15.

🐵 publiek is niet toegestaan. Blijven kijken bij een les is dus niet mogelijk. Ouders participeren in de les (en zijn dus geen publiek) bij ouder-kind lessen.

🐵 in de specifieke regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Brabant zuid-oost vragen wij ouders tijdens de ouder-kind lessen om een mondkapje te dragen.

We moeten dit samen doen!

EINDE UPDATE


Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Als er lokale aanscherpingen zijn, dan wordt je op de hoogte gesteld door de desbetreffende franchiseregio.

Let een beetje op elkaar! Samen moeten we dit doen! #wewinnenveelmetsport

Ouder-Kind lessen (Dreumes & Peuter)

Ouder-kindlessen zijn, zoals de naam al zegt, kinderen die samen met hun ouders aan het sporten zijn. Dit is toegestaan in de gymzalen. Ouders/verzorgers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor kinderen tot 12 jaar is dit niet nodig. Dit betekent dat de dreumeslessen (1,5-3 jr) en peuterlessen (3-4 jr) binnen doorgaan. Houd je aan de instructies van de docent en volg het protocol. Samen zorgen we ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Expliciet betekent dit, dat we geen gebruik maken van de kleedkamers (zorg dus dat je dreumes / peuter thuis al omgekleed is), houdt in de zaal rekening met elkaar en zorg te allen tijde dat je als volwassene 1,5m afstand van elkaar houdt. Op elke locatie is desinfecterende handgel aanwezig, maak hier gebruik van. Onze docenten zorgen dat alle materialen extra worden schoongemaakt. Kijk hier waar de dichtstbijzijnde locatie voor jou is of neem contact op met de franchisenemer uit jouw regio.

Zelfstandige lessen (Kleuter & Basisschool kinderen)

Onze zelfstandige lessen (zonder ouders) voor kleuters en basisschool kinderen gaan binnen door. Hierbij hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen door de kinderen van deze leeftijdsgroepen. Dit betekent dat de kleuterlessen (4-6 jr) en Basisschool kinderen lessen (6-9 jr) doorgaan. Wij vragen Ouders/verzorgers hun kind af te zetten in de zogenaamde welkomstzone en direct het pand te verlaten. Ouders dansen dus niet mee met het openingsdansje. Zorg dat jouw kind thuis al omgekleed is, we maken geen gebruik van de kleedkamers. Het ophalen gebeurt op de afgesproken tijd in de ophaalzone. Ouders sluiten de les niet samen met hun kind af en doen ook niet samen de zonnegroet. Zo beperken wij zo veel mogelijk de aanwezigheid van meerdere ouders. Kijk hier waar de dichtstbijzijnde locatie voor jou is of neem contact op met de franchisenemer uit jouw regio.

Indoor lessen met corona maatregelen update 18 november 2020 1
Looproute in de zaal

Monkey Moves Protocol en Maatregelen

Gebaseerd op het protocol van het NOC*NSF, de sportbonden, de VSG en de richtlijnen van het RIVM, hebben wij ons protocol opgesteld. Deze wordt met gemeentes gedeeld, ter goedkeuring. Hierin zijn regels voor onze docenten opgenomen en regels voor onze leden. Uiteraard wordt het protocol gedeeld met alle leden die deelnemen aan de lessen. Tevens hangt het protocol ook op onze indoorlocaties. We vragen iedereen zich strikt aan de veiligheidsmaatregelen te houden:

🐵 Er is een welkomstzone, en er is een ophaalzone met een looproute, afgezet met pilonnen. Houd je hieraan.
🐵 Ouders/verzorgers: Houd 1,5 meter afstand.
🐵 Schud geen handen en geef geen highfives.
🐵 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
🐵 Was je handen regelmatig.
🐵 Kom alleen op het aangegeven breng en haal tijdstip naar de les. Kijk goed hoe laat jouw les precies begint.
🐵 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
🐵 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
🐵 Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden, zorg ervoor dat je thuis al bent omgekleed.
🐵 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van een eigen drinkfles.
🐵 Volg altijd de aanwijzingen van de docent op.
🐵 Ga voorafgaand aan de les thuis naar het toilet.
🐵 Was voorafgaand aan de les thuis je handen met zeep, minimaal 20 sec.
🐵 Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
🐵 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto.
🐵 Verlaat direct na het sporten de locatie.

Samenvatting

Vanaf 17 augustus zijn de binnenlessen in regio Noord weer van start, vanaf 24 augustus de binnenlessen in regio Zuid en vanaf 31 augustus in de regio Midden. Ouders/verzorgers moeten te allen tijde 1,5 meter afstand bewaren. Voor kinderen tot 12 jaar geldt de afstandsbeperking niet. Dit betekent dat we ouders expliciet vragen om tijdens onze ouder-kindlessen (Dreumes en Peuter) op elkaar te letten en te allen tijde 1,5m afstand van elkaar te bewaren. Houd je aan de regels van de docent en volg ons protocol. Wij vragen ouders/verzorgers expliciet om verantwoordelijkheid te nemen wat betreft de 1,5 meter afstand regel. Onze zelfstandige lessen (Kleuter en Basisschoolkinderen) worden binnen in de gymzaal gegeven zonder ouders. Dit betekent dat we tijdens deze zelfstandige lessen geen gezamenlijke warming up dans met ouders doen en dat we de les ook niet gezamenlijk afsluiten met de ouders. Kijk hier voor de dichtstbijzijnde locatie bij jou in de buurt Het originele artikel verscheen op 17 augustus 2020. Het artikel wordt regelmatig bijgewerkt, naar aanleiding van de besluiten van de regering.

Overige nieuws items

Monkey Moves regio Nieuwegein geïnterviewd door het Nederlands Jeugdinstituut

Tijdelijk geen lessen in Enschede

Apetoffe lessen in Belfort!

(no-name)

Medewerkers gezocht!

Vertrouwenscontactpersoon van Monkey Moves

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.