Monkey Moves Science Lab

Jullie weten dat alle diensten die wij uitvoeren, gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. Er is meer dan voldoende bewijs dat bewegen op jonge leeftijd positieve effecten heeft op de motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van het kind. Er komt steeds meer bewijs (zowel wetenschappelijk als praktisch) dat een brede motorische basis succes oplevert in de latere carrière van iemand. Aan alle kanten krijgen we positieve feedback van kinderen, ouders en organisaties. En iedereen snapt dat bewegen een positieve invloed heeft op de gezondheid. Dan zou je denken 1+1=2. Met een beetje logisch nadenken zou je die conclusie zo kunnen trekken. Echter kunnen we dat alleen aantonen door dit ook wetenschappelijk te testen, te meten en te monitoren. Daarbij is het voor ons als Social Enterprise belangrijk dat we altijd kritische naar ons zelf blijven kijken!

Wij willen impact maken op de maatschappij, door zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. Daar worden we blij van!

  1. Er is wetenschappelijk bewijs dat multisport een positieve bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind
  2. Monkey Moves biedt multisport aan
  3. Kinderen, ouders en organisaties zijn positief over onze lessen

Dat is het bestaansrecht van Monkey Moves Science Lab. De effecten van onze lessen testen, meten en monitoren, zodat we uiteindelijk keihard kunnen claimen wat de effecten van Monkey Moves zijn. We doen dit in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht omdat we geen “Wij van WC eend adviseren WC eend” verhaal willen ophangen, maar met een onafhankelijke partij willen leren wat er goed gaat en wat er beter kan!

 

We doen dit in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht omdat we geen “Wij van WC eend adviseren WC eend” verhaal willen ophangen, maar met een onafhankelijke partij willen leren wat er goed gaat en wat er beter kan!

 

Pilotstudie

In samenwerking met de Universiteit Utrecht, onder leiding van Johannes Noordstar, is dit onderzoek in 2017 gestart. In 2017 zijn we begonnen met een pilot, waarin de motoriek werd getest middels het Athletic Skills Beweegparcours (ontwikkeld door de Vrije Universiteit en de Haagse Hogeschool, onder leiding van Joris Hoeboer). Het sportieve zelfbeeld werd gemeten middels de subschaal sportieve vaardigheden van de Competentie belevingsschaal voor Kinderen (CBSK) (Harter, 1982). En de fysieke activiteit werd gemeten middels een activiteiten dagboek, waarin per dag en zelfs per tijd aangegeven moest worden hoe fysiek actief ze geweest waren.
Lees hieronder de verslagen van de pilotstudie:

 

Dataverzameling in 2018

In januari 2018 zijn wij gestart met een vervolg op de pilot. Een aantal aanpassingen op dataverzameling zijn doorgevoerd. Zo zal het zelfbeeld van de kinderen in 2018 niet meer middels een CBSK gemeten worden. Deze vragenlijst bleek te lang en onpraktisch in de Monkey Moves lessen afgenomen te kunnen worden. Het zelfbeeld wordt nu gemeten middels 4 stellingen, waarop geantwoord moet worden middels een smileyometer. Tevens zullen de ouders gevraagd worden om een aantal stellingen over hun kind met betrekking tot zelfbeeld in te vullen. De fysieke activiteit wordt gemeten met een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders. Deze aspecten worden door middel van de testen, die in dit overzicht terug te vinden zijn, getoetst:

  • Het Athletic Skills Beweegparcours
  • Vragenlijst Zelfbeeld Kinderen
  • Vragenlijst Zelfbeeld Kinderen (door ouders)
  • Vragenlijst Fysieke Activiteit (door ouders)

Bekijk hier een kort fragment hoe de tests eruit zien voor de 1,5-4 jarigen4-6 jarigen en 6-9 jarigen.

 

Nulmeting en Effectmeting

Enkel na toestemming van ouders mogen kinderen deelnemen aan dit onderzoek! Deelname houdt vervolgens in dat zowel de kinderen als ouders tweemaal worden getest. Het gaat hier namelijk om een nulmeting (T0) en een meting na ±10 weken (T1).

 

Het Athletic Skills – Beweegparcours

Het AS-Beweegparcours is een praktisch toepasbaar instrument voor metingen naar de motorische vaardigheden van kinderen.  Afhankelijk van de leeftijdscategorie waarbinnen het kind valt wordt één van de drie beweegparcours uitgezet dat een kind zo snel mogelijk dient af te leggen. Fundamentele beweegvormen als balanceren, achterwaarts lopen en klimmen komen hierin voor.

  • AS-Beweegparcours gemodificeerd: Geschikt voor kinderen van 1,5 – 4 jaar
  • AS-Beweegparcours 1: Geschikt voor kinderen van 4 – 6 jaar
  • AS-Beweegparcours 2: Geschikt voor kinderen van 6 – 9 jaar

Deze testen zijn zo ontwikkeld dat ze slechts 1/3de van de gymzaal in beslag nemen zodat het overige deel gebruikt kan worden om de reguliere les voort te zetten. Deze test zal in groepjes van 3 kinderen worden afgenomen en zal 3 minuten per kind in beslag nemen.

 

Vragenlijst Zelfbeeld Kinderen

Nadat het AS-Beweegparcours is afgenomen zal elk kind vier korte stellingen worden voorgelegd. Deze stellingen hebben te maken met zowel het zelfbeeld als het plezier van de kinderen tijdens het sporten.

De stellingen worden beantwoord door middel van de ‘Smileyometer’ waarmee kinderen aan kunnen geven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling. De smiley die zij aanwijzen correspondeert met de antwoordmogelijkheden 1 (awful) t/m 5 (brilliant).

 

Ik heb veel vriendjes 1 2 3 4 5
Ik ben goed in sport 1 2 3 4 5
Ik ben blij met mijzelf 1 2 3 4 5
Ik vind sporten leuk 1 2 3 4 5

Vragenlijst Zelfbeeld Kinderen (door ouders)

 

Omdat wij de kinderen maar één keer per week zien willen wij graag ook input van de ouders hebben. Naast wat achtergrondinformatie (opleidingsniveau ouder en startdatum Monkey Moves) zullen hier de stellingen over zelfbeeld en plezier in sport terugkomen.  Deze stellingen zijn deels hetzelfde, maar ook wordt hier de invloed van ouders op het gedrag van kinderen getoetst. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een simpele vijf-puntenschaal waarbij 1 zal staan voor ‘helemaal oneens’ en 5 voor ‘helemaal eens’.

Mijn kind is zelfverzekerd tijdens het sporten. 1 2 3 4 5
Mijn kind is zelfverzekerd in sociale situaties. 1 2 3 4 5
Mijn kind gaat gemakkelijk nieuwe sociale contacten aan. 1 2 3 4 5
Mijn kind zit goed in zijn/haar vel. 1 2 3 4 5
Ik (ouder) vind het belangrijk dat mijn kind goed is in sport. 1 2 3 4 5
Ik (ouder) vind het belangrijk dat mijn kind veel vrienden heeft. 1 2 3 4 5

 

Vragenlijst Fysieke Activiteit (door ouders)

Om inzicht te krijgen in de fysieke activiteit van de kinderen zullen de ouders een vragenlijst mee naar huis krijgen die ons inzicht moet geven in de wekelijkse fysieke activiteit van de kinderen. Dit zullen vragen zijn over actief spel, (denk aan buitenspelen, actieve uitjes of actieve computerspellen), lidmaatschap bij sportverenigingen en de gymlessen die aangeboden worden op school. Deze vragenlijsten zal 5 – 10 minuten in beslag nemen en kan vervolgens ingevuld bij de plaatselijke docent worden ingeleverd

Overige nieuws items

Monkey Moves regio Nieuwegein geïnterviewd door het Nederlands Jeugdinstituut

Tijdelijk geen lessen in Enschede

Apetoffe lessen in Belfort!

(no-name)

Medewerkers gezocht!

Vertrouwenscontactpersoon van Monkey Moves

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.