even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

MONKEY MOVES

360o methode

Spelen, leren, groeien. Beweging is dé kracht die kinderen helpt om uit te groeien tot gezonde, zelfstandige en sportieve toppers. Dat geloven, ervaren én leven we bij Monkey Moves. In de apeleuke lessen van Monkey Moves wordt jouw kind fysiek en motorisch sterk, en leert hij / zij van jongs af aan ook spelenderwijs emotionele en levensvaardigheden die hij / zij in de toekomst nodig heeft voor een gelukkig, gezond en actief leven.

De ervaren en enthousiaste coaches van Monkey Moves zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving. Hier ontdekt jouw kind met sport en beweging de steeds groter wordende wereld. Doe mee en ontdek de voordelen van een beweegrijke start!

Op deze pagina lees je meer over de inhoud van de Monkey Moves 360॰ methode

Spelen: 

De basis dat in alles van Monkey Moves terugkomt. Gefundeerd door de competentiematrix en de speciaal geschoolde coaches van Monkey Moves die tijdens spel vaardigheden op het juiste niveau helpen aan te bieden.

Spelen heeft een aantal belangrijke kenmerken:

Zelfgestuurd, zelf geïnitieerd

Wanneer kinderen hun activiteiten kiezen en hun eigen tempo bepalen, hebben ze niet alleen veel plezier, maar leren ze ook waardevolle levensvaardigheden zoals besluitvorming en probleemoplossing. Kortom; ze zijn de mini-CEO's van hun verbeeldingsbedrijven, en maken cruciale 'bestuursbeslissingen' zoals of het zandkasteel een gracht nodig heeft of niet. Dit kan helpen bij het creëren van een gevoel van de maakbare wereld. Iets dat in de toekomst een verloren gevoel en zelf depressies kan voorkomen!

Intrinsiek gemotiveerd

De schoonheid van spelen ligt in het vermogen om te boeien zonder enige externe beloningen. Dat klopt, geen behoefte aan gouden sterren of koekjes hier—de voldoening komt uit de activiteit zelf. Deze intrinsieke motivatie is goud waard omdat het veerkracht opbouwt en kinderen leert dat het proces net zo lonend kan zijn als het resultaat. Bovendien moedigt het hen aan om levenslange leerlingen te zijn die ervaringen zoeken omwille van de pure vreugde van het doen.

Gestructureerd door het kind

Wanneer een kind zijn eigen spel structureert zijn ze in hun element—geen handleidingen, geen goed of fout, gewoon pure, ongefilterde creativiteit. Dit bevordert onafhankelijk denken en het emotionele welzijn. Wanneer kinderen bijvoorbeeld regels bedenken voor hun eigen spelletjes creëren ze mini-samenlevingen, compleet met normen en gevolgen. Dit helpt hen de complexiteiten van de wereld om hen heen te begrijpen, zij het op een kinderlijk niveau.

Spel in een verbeeldingswereld

Last but not least; op verbeelding gebaseerd spel is waar de magie echt gebeurt. Of ze nu doen alsof ze ruimteverkenners, chefs of in een magische jungle zijn, kinderen ontwikkelen een uitgebreide innerlijke wereld. Dit stimuleert creativiteit, bevordert empathie en legt de basis voor intellectuele nieuwsgierigheid. Plus, wie wil er nou niet dineren in een denkbeeldig café dat moddertaarten en bladsalade serveert?

Of het nu de lessen van Monkey Moves zijn, onze spellen in de cadeaushop of de activiteiten in de PLAY app. Overal stimuleren we spelen, creativiteit en gebruik van de verbeelding. Het is prachtig om te zien hoe kleine dreumesen dagen nadat ze in de les zijn geweest, een hele les in hun eigen spel na spelen. Herhalen en spelen leggen de basis voor leren. 

Leren: 

Leren is veel meer dan slimmer worden als gemeten in een IQ - score. De positieve effecten van bewegend leren worden steeds duidelijker. In alles dat Monkey Moves doet helpen we kinderen oplossingsgericht en creatief denken.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige wezens. Ze verkennen de wereld met een ongeëvenaarde verwondering en zijn geboren probleemoplossers. Ze leren niet alleen uit boeken of omdat iemand zegt dat iets zo is, maar vooral door te doen, te voelen en te ervaren. Wanneer heb jij geleerd wat scherp was of hoe warm het vuur is? Toen je ouders je 1000 keer vertelden dat het zo was of nadat je je vinger een keer langs een mes haalde of in een vlammetje stak?

Bij Monkey Moves stimuleren we kinderen om oplossingsgericht en creatief te denken. Dit doen we door ze uit te dagen met situaties waarin ze hun eigen oplossingen moeten bedenken. Zo leren ze dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat falen gewoon een andere manier is om te leren.

Leren gaat veel verder dan wat een IQ-score kan meten. Het gaat om het ontwikkelen van een brede set aan vaardigheden, zoals emotionele intelligentie, sociale vaardigheden en, ja, zelfs veerkracht en doorzettingsvermogen.

Groeien: 

Ondersteund door de groei-mindset theorie en de zelfdeterminatietheorie helpen we kinderen groeien en bloeien.

Groei-Mindset: De Kracht van "Nog Niet"

Carol Dweck's theorie van de groei-mindset benadrukt het belang van het geloven in het vermogen om te groeien en te leren. Dit is buitengewoon relevant voor kinderen die spelenderwijs de wereld om hen heen ontdekken. Wanneer ze tegen uitdagingen aanlopen—zoals het bouwen van een wankele toren van blokken die keer op keer instort—moedigt een groei-mindset hen aan om te denken: "Ik kan het nog niet, maar ik blijf proberen." Lees hier verder over de groei-mindset theorie

Zelfdeterminatie: Aan het Stuur van Eigen Leerproces

De zelfdeterminatietheorie biedt een prachtig kader om te begrijpen hoe kinderen leren. Autonomie, competentie en verbondenheid zijn niet alleen belangrijk in spel, maar ook in een educatieve context. Een kind dat zich bevoegd voelt om vragen te stellen, uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen te proberen, is een kind dat leert en groeit op een gezonde en holistische manier.

De Synergie van Spelen en Leren

Door de principes van de groei-mindset en zelfdeterminatietheorie toe te passen in zowel spelen als leren, creëren we een vruchtbare voedingsbodem voor echte, duurzame groei. Dit maakt het cirkeltje van de Monkey Moves Methode rond. Kinderen leren dat falen niet een definitief oordeel is, maar een stap op het pad naar meesterschap. Ze leren ook dat ze het stuur van hun eigen groeiproces in handen hebben, wat hen voorbereidt op een leven van nieuwsgierigheid, veerkracht en zelfvertrouwen. Zo kan spelen weer op een ander niveau plaatsvinden en ontstaat een eindeloze groeispiraal.

Menu