even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

'Associatief vermogen'

Competentie Matrix

Het Associatief vermogen verwijst naar het vermogen van de hersenen om verbanden te leggen tussen verschillende concepten, ideeën of informatie die ogenschijnlijk niet direct met elkaar te maken hebben. Het gaat hierbij om de vaardigheid om creatieve en onverwachte verbanden te leggen tussen verschillende elementen en om complexe problemen op te lossen door middel van associaties.

Een persoon met een sterk associatief vermogen kan bijvoorbeeld snel verbanden leggen tussen verschillende ideeën en zo nieuwe inzichten of oplossingen ontdekken. Associatief vermogen speelt een belangrijke rol bij creatieve en innovatieve processen, maar ook bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het vinden van oplossingen voor problemen of het ontdekken van de relatie tussen omgekeerde driehoekjes die aan een lijnhangen met felle kleuren. Dat is een feestslinger en is dus iemand jarig. Waar is de taart en wanneer gaan we lang zal ze leven zingen.

Associatief vermogen kan worden ontwikkeld en verbeterd door regelmatig nieuwe informatie op te nemen en te zoeken naar verbanden tussen deze informatie en bestaande kennis en ervaringen. Het kan ook worden gestimuleerd door het creëren van een omgeving waarin creatief denken wordt aangemoedigd en waarin het maken van ongebruikelijke associaties wordt beloond.

Associatief vermogen uit de Monkey Moves Competentie Matrix

Het Associatief vermogen verwijst naar het vermogen van de hersenen om verbanden te leggen tussen verschillende concepten, ideeën of informatie die ogenschijnlijk niet direct met elkaar te maken hebben. Het gaat hierbij om de vaardigheid om creatieve en onverwachte verbanden te leggen tussen verschillende elementen en om complexe problemen op te lossen door middel van associaties.

Een persoon met een sterk associatief vermogen kan bijvoorbeeld snel verbanden leggen tussen verschillende ideeën en zo nieuwe inzichten of oplossingen ontdekken. Associatief vermogen speelt een belangrijke rol bij creatieve en innovatieve processen, maar ook bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het vinden van oplossingen voor problemen of het ontdekken van de relatie tussen omgekeerde driehoekjes die aan een lijnhangen met felle kleuren. Dat is een feestslinger en is dus iemand jarig. Waar is de taart en wanneer gaan we lang zal ze leven zingen.

Associatief vermogen kan worden ontwikkeld en verbeterd door regelmatig nieuwe informatie op te nemen en te zoeken naar verbanden tussen deze informatie en bestaande kennis en ervaringen. Het kan ook worden gestimuleerd door het creëren van een omgeving waarin creatief denken wordt aangemoedigd en waarin het maken van ongebruikelijke associaties wordt beloond.

Kleuren

Het kunnen herkennen van verschillende kleuren, he...

Reeksen

weten dat na 1, 2 komt...

Cijfers

Het begrijpen van de volgordelijkheid van getallen...

Richtingen

is de relatieve positie ten opzichte van een ander...

Seizoenen

De kenmerken van de 4 verschillende jaargetijden (...

Lichaamsdelen

Lichaamsdelen zijn de onderdelen van het lichaam d...

Verbanden leggen

Het verwerkingsvermogen maakt het mogelijk om de b...
Menu