Athletic Skills

Het trainen en ontwikkelen van jonge atleten is een behoorlijk gecompliceerd proces. Het Athletic Skills Model (ASM) probeert dit proces vanuit een specifieke filosofie te benaderen. Het ASM gaat over welzijn, gezondheid en talentontwikkeling van kinderen en adolescenten tot volwassenen en de zoektocht naar een balans tussen prestatie en gezondheid. Dit model vindt zijn basis zowel in diverse wetenschappelijke bevindingen als in ervaringen vanuit de praktijk. Monkey Moves helpt apekoppen aan een grotere fysieke intelligentie door een stevig en veelzijdig beweegprogramma te doorlopen, dit is onder andere gebaseerd op het ASM.
gaat ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen. Verwaarloos je het één, dan heeft dit automatisch negatieve gevolgen voor het ander. Fysieke uitdagingen horen bij geestelijke uitdagingen en omgekeerd. Ze zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt vooral ingegaan op het fysieke aspect als startpunt gebruikt, waarbij het programma zich richt op alle apekoppen: de talentvolle en de minder talentvolle bewegers. Echter, een toename in het aantal jonge beweegtalenten kan uiteindelijk interessant zijn voor de Nederlandse topsport!
In een vroeg stadium voor één sport trainien, leidt op korte termijn snel tot resultaat, maar is het langetermijnresultaat niet veel interessanter? Wij bij Monkey Moves vinden van wel!