even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

'Statische vaardigheden'

Competentie Matrix

Statische vaardigheden zijn coördinatief de meest eenvoudige motorische vaardigheden en vormen daarmee een basis voor vrijwel alle volgende vaardigheden. Wij definiëren 4 statische vaardigheden. Kijkend vanuit de fysiologische basis van bewegen valt aan deze vaardigheden op dat er geen snelheidscomponent in voorkomt waarmee ook de geleverde kracht isometrisch is.

Statische vaardigheden uit de Monkey Moves Competentie Matrix

Statische vaardigheden zijn coördinatief de meest eenvoudige motorische vaardigheden en vormen daarmee een basis voor vrijwel alle volgende vaardigheden. Wij definiëren 4 statische vaardigheden. Kijkend vanuit de fysiologische basis van bewegen valt aan deze vaardigheden op dat er geen snelheidscomponent in voorkomt waarmee ook de geleverde kracht isometrisch is.

Dragen/Tillen

Dragen is het ondersteunen van een voorwerp door m...

Hangen

Met hangen wordt bedoeld het lichaam door middel v...

Staan

In opgerichte houding rusten. Waarbij tenzij ander...

Steunen

Met steunen wordt bedoeld het dragen van het licha...
Menu