even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Hangen'

Competentie Matrix

Hangen in de Monkey Moves Competentie Matrix

Hangen is een vaardigheid van Kala en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Statische vaardigheden

Met hangen wordt bedoeld het lichaam door middel van handknijpkracht “dragen” waarbij het lichaamszwaartepunt lager is dan het punt waar de handen de kracht op uitoefenen.

Hangen heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Hangen

1 jaar

gemiddeld genomen niet

2 jaar

Kan enkele sec met gestrekte armen hangen.

3 jaar

Kan tenminste 10s hangen aan gestrekte armen

4 jaar

Kan hangend zwaaien.

Bron(nen): 34

5 jaar

Kan hangend zwaaien.

Bron(nen): 34

Bronnen bij de ontwikkeling van
Hangen

34
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 130
Menu