even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Hoe zorgen we er voor dat bewegen dé specialiteit van jonge kinderen blijft?

Monkey Moves blog

Inactivity crisis

Het is een feit dat de moderne maatschappij steeds meer beperkingen met zich mee brengt ten aanzien van fysiek actief zijn. Deze inactivity crisis is een serieus maatschappelijk probleem voor alle leeftijden maar voor het jonge, opgroeiende kind in het bijzonder. Kijk alleen maar eens naar enkele berichten in de media: ‘Maxi-Cosi maakt kinderen dik’, ‘Kinderen worden steeds vaker per auto naar school gebracht’, ‘Minder geld voor gymlessen’.   Hoewel jonge kinderen van nature fysiek actief zijn, lijkt de moderne maatschappij hen deze bijzondere eigenschap af te nemen. Helaas kan dit op allerlei ontwikkelingsgebieden leiden tot negatieve gevolgen voor het kind. Niet alleen op fysiek en motorisch vlak, maar ook cognitief en sociaal, zoals ook in verschillende Monkey Moves blogs al eerder eens is uiteengezet.  

Hoe kunnen we het tij keren?

Het is belangrijk goed na te denken hoe we de inactivity crisis bij onszelf maar vooral ook bij jonge kinderen kunnen omkeren. Een aangrijpingspunt is het organiseren van sportactiviteiten in verschillende contexten, bijvoorbeeld in familieverband en op school. Sportbonden, sportverenigingen, basisscholen en kinderopvang-organisaties hebben mogelijkheden om via beleid een sedentaire levensstijl al vroeg aan te pakken.   De afgelopen jaren zijn er voor jonge kinderen vanuit sportbonden verschillende initiatieven ontwikkeld, waaronder de Kangoeroe-klub (Korfbalbond), FunKey (Hockeybond), Tuimel-judo (Judobond), Welpen-voetbal (Voetbalbond) en het Beweegdiploma (Volleybalbond en Gymnastiekunie). Bovendien hebben steeds meer sport- en beweegondernemingen, aandacht voor het stimuleren van bewegen bij jonge kinderen.   Een mooi voorbeeld is uiteraard de sociale onderneming Monkey Moves, met haar unieke en veelgeprezen multisport-methode voor binnen- en buiten-activiteiten.  

Kennis over sport en bewegen voor jonge kinderen

Heel belangrijk dat er in de praktijk steeds meer sportieve initiatieven zijn voor jonge kinderen. Maar weten we eigenlijk al welke sport- en beweegactiviteiten vooral zin hebben, op welke manier en wat de impact ervan is? Eerlijk gezegd is die kennis nog best wel beperkt, terwijl het weldegelijk kan bijdragen aan nog beter sportaanbod. Dat geeft dus aanleiding om óók meer met kennisontwikkeling en -verspreiding te doen.   Tegen bovenstaande achtergrond is o.a. het project ‘Physical Activities and sports for Preschoolers in the Netherlands (PAP-NL)’ ontwikkeld. In mijn vorige blog heb ik daar al iets over verteld. In dat project werd de ambitie uitgesproken om samen met diverse betrokkenen (zoals ouders, sportaanbieders en onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden) na te gaan hoe de impact op de ontwikkeling van kinderen geanalyseerd en gecommuniceerd kan worden.   Ook binnen Monkey Moves zijn we nu druk bezig om aan de nodige kennis-aspecten te werken. Al onze wekelijkse blogs staan steeds boordevol bruikbare informatie en inzichten. Bovendien hebben we een eigen Science Lab en tegenwoordig hebben we ook een Moves Academy. We volgen alle kennis op het terrein van sport en bewegen voor het jonge kind en houden jou als volger op de hoogte. Bijvoorbeeld over effecten op cognitieve en sociale ontwikkeling.  

Samen op weg naar winst

Monkey Moves werkt nauw samen met verschillende partijen, zoals ouders, kinderopvang-organisaties scholen, verenigingen, sportbonden, kennisinstituten en onderzoekers. We zijn namelijk van mening dat de inactivity crisis bij jonge kinderen alleen kan worden aangepakt door intensieve multidisciplinaire samenwerking.   Alleen vanuit samenwerking is er echte winst te behalen op belangrijke ontwikkelingsgebieden van kinderen (fysiek, motorisch, cognitief, sociaal). Maar we zien óók dat het te simpel is om de oplossing puur en alleen te vinden in het beoefenen van een specifieke sport zelf.  

Sportaanbod met oog voor spelen en leren door het jonge kind

Hoewel wij sportbonden, sportverenigingen en sportondernemingen willen uitdagen om aandacht te hebben voor jonge kinderen en ervaringen te delen, willen we vooral aansporen om dat samen met andere contexten te doen – zoals school, opvang, thuis, in de buurt.   In onze optiek is het doel een ‘win-win’ situatie, voor kinderen en hun familie enerzijds en aanbieders anderzijds. Met oog voor het spelen en het spel-element in sport. Dat wil zeggen: een brede bewegingsbasis en dus niet sport-specifiek maar meerdere sporten bij elkaar.   Dat is ook precies waar Monkey Moves voor staat. Hier kunnen jonge kinderen (samen met hun ouders) spelenderwijs bezig zijn met bewegen en leren. Het richt zich niet op techniek en prestatie, maar op samen zijn, plezier hebben en activiteiten leren. Door een breed sportaanbod dragen we bij aan een nieuwe generatie fitte zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld.   Sluit je dus aan bij Monkey Moves. Als franchisenemer. Als docent. Als lid (kinderen, ouders). Of bijvoorbeeld als partner (sportaanbieder, sportbond of kennisinstantie). Samen kunnen we namelijk iets heel moois bereiken!  

Het oorspronkelijke artikel in Sport & Strategie (september 2017, jaargang 11, editie 4) waar dit blog op is gebaseerd heeft als titel ‘Sport voor kleuters. Jonge kinderen bewegen van nature, waarom stoppen ze ermee?’ Ik schreef dat artikel samen met Kristine de Martelaer (hoogleraar Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding) in het kader van het project Physcial Activities and sports for Preschoolers in the Netherlands (PAP-NL), waarvoor dank!
Menu