even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Emotieregulatie'

Competentie Matrix

Emotieregulatie in de Monkey Moves Competentie Matrix

Emotieregulatie is een vaardigheid van Malana en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Persoonlijke vaardigheden

Emotieregulatie is het adequaat omgaan met je emoties en het uiten van je emoties. Hoe kun je uiten dat je blij, verdrietig, teleurgesteld of boos bent en hoe positioneer je je hierin t.o.v anderen. Je mag boos zijn of teleurgesteld als het doel wat voor ogen was niet werd behaald. Niet normaal is het om bij een teleurstelling een ander kind te slaan. Hierbij komt emotie regulatie tot uiting.

Emotieregulatie heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Emotieregulatie

0 jaar

Huilen, boos, emoties liggen erg aan de oppervlakte.Uitersten worden getoond.

1 jaar

Onderscheidt emotionele gezichtsuitdrukkingen en reageert anders. Kent angst. Persoonlijkheid ontvouwt zich.

2 jaar

Kunnen hier soms moeilijk mee om gaan. Ook wel, terror twee. Verlegenheid, empathie, schaamte, schuldgevoel, minachtig. Associeert gevoelens met verbale symbolen. Begint gedachten te hebben over gevoelens. Het kind heeft nog weinig innerlijke controle over driftmatige impulsen van emoties.

Bron(nen): 101

3 jaar

Kinderen krijgen enige controle over hun emoties met regelmatig uitschieters naar de uitersten. Greep op de innerlijke impulsen en het begrip van sociale regels nemen toe.

Bron(nen): 102

4 jaar

Ondanks grote ontwikkelingen van het cognitief vermogen in de jonge kinderjaren, hebben kleuters vaak nog moeite met het onderdrukken van dominante impulsen. Jongens tussen de 4-6 jaar oud met een goede emotie controle hebben de neiging om met woede om te gaan op een niet vijandige verbale methode.

Bron(nen): 86 97

5 jaar

Het onderzoek toont aan dat kleuters die een nabije relatie hebben met hun leerkracht beter positieve feedback kunnen ontvangen en de bijbehorende emoties beter kunnen reguleren en dus een beter inhiberend vermogen laten zien.

Bron(nen): 87

6 jaar

Rollenspel zorgt bij jonge kinderen voor het begrijpen van emoties. Daarnaast helpt het om hun gevoelens beter te leren reguleren.

Bron(nen): 96

7 jaar

Volgens het cognitieve-maturatiemodel zullen emotieregulatievaardigheden bij kinderen met het ouder worden geleidelijk aan verbeteren, omdat de cognitieve mogelijkheden van kinderen met het ouder worden ook steeds groter worden. Deze vergroting van de cognitieve mogelijkheden is voornamelijk geassocieerd met het ontwikkelingstraject van de prefrontale cortex. Deze prefrontale structuur speelt een belangrijke rol bij emotionele beheersing en ontwikkelt zich steeds meer.

Bron(nen): 105

8 jaar

Volgens het cognitieve-maturatiemodel zullen emotieregulatievaardigheden bij kinderen met het ouder worden geleidelijk aan verbeteren, omdat de cognitieve mogelijkheden van kinderen met het ouder worden ook steeds groter worden. Deze vergroting van de cognitieve mogelijkheden is voornamelijk geassocieerd met het ontwikkelingstraject van de prefrontale cortex. Deze prefrontale structuur speelt een belangrijke rol bij emotionele beheersing en ontwikkelt zich steeds meer.

Bron(nen): 105

Bronnen bij de ontwikkeling van
Emotieregulatie

86
Clark, A. C., Chevalier, N., Nelson, J. M., James, T. D., Garza, J. P., Choi, H. J., & Epsy, K. A. (2016). Executive control in early childhood. Monographs of the society for research in child development, 81, 7-29. doi:10.1111/mono.12268
87
Trentacosta, C. J., & Izard, C. E. (2007). Kindergarten children’s emotion competence as a predictor of their academic competence in first grade.
96
The Genius of Play (Geraadpleegd op 28-5-2020) https://thegeniusofplay.org/genius/expert-advice/articles/leadership-development-through-superhero-play.aspx gebaseerd op Preethi Vickram
97
Rueda, M. R., Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2005). The development of executive attention: Contributions to the emergence of self-regulation. Developmental neuropsychology, 28(2), 573-594. Blz.574
101
Verhulst, F. C. (2001). De ontwikkeling van het kind. Uitgeverij Van Gorcum. Blz. 103
102
Verhulst, F. C. (2001). De ontwikkeling van het kind. Uitgeverij Van Gorcum. Blz. 104
105
Braet, C., & Berking, M. (2019). Emotieregulatie-training bij kinderen en adolescenten. Blz.9 -10
Menu