even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Sociale - emotionele basisvaardigheden'

Competentie Matrix

Sociale - emotionele basisvaardigheden

De sociaal-emotionele vaardigheden laten zich onderverdelen in:

  1. Persoonlijke vaardigheden
  2. Sociale vaardigheden

De persoonlijke vaardigheden betreffen persoonlijke competenties, het inzicht in de eigen gevoelens en het omgaan daarmee. De sociale vaardigheden betreffen vaardigheden in interactie met een ander, het inzicht in de ander en de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan.

Een kind leert emoties te herkennen, toepassen en hanteren en wordt steeds beter in het aangaan van waardevolle relaties. De bekendste hiervan zijn het ontstaan van wederkerige vriendschapsrelaties en behoeftes ergens wel of niet bij te horen. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit zijn meerdere sociaal-emotionele vaardigheden van toepassing.

Bekijk alle Sociale - emotionele basisvaardigheden

Overige vaardigheden uit de Monkey Moves Competentie Matrix

Motorische vaardigheden

Motorische vaardigheden verwijzen naar het vermogen om bewegingen en acties uit te voeren ...

Cognitieve vaardigheden

Cognitieve vaardigheden stellen ons in staat tot het oplossen van problemen (probleemoplos...
Menu