even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Cognitieve vaardigheden'

Competentie Matrix

Cognitieve vaardigheden

Cognitieve vaardigheden stellen ons in staat tot het oplossen van problemen (probleemoplossend vermogen). Waar de beschikbare cognitie van een baby hem in staat stelt aan te geven dat hij honger heeft. Stelt het uitgebreide cognitieve vermogen van een freerunner hem in staat om een opdracht van zijn mental coach en trainer te combineren en om te zetten in een strategisch beweegplan gedurende meerdere fasen van de wereldkampioenschappen. Het overkoepelende concentratievermogen maakt het mogelijk om waarneming, verwerking en uitvoering zonder afleiding van ruis te kunnen toepassen.

Aan de basis van het cognitieve vermogen bestaan drie deelvermogens: het waarnemend vermogen om middels een of een combinatie van zintuigen informatie tot je te nemen, het verwerkend vermogen dat je in staat stelt de input vanuit de waarneming tot zinvolle bruikbare informatie om te zetten en het uitvoerend vermogen dat de betekenisvolle informatie opslaat of motorisch uitvoert.

Binnen de Monkey Moves Competentie Matrix wordt het verwerkend vermogen vermogen verder uitgewerkt. In alle situaties wordt het waarnemend- en uitvoeren vermogen geoefend.

Bekijk alle Cognitieve vaardigheden

Overige vaardigheden uit de Monkey Moves Competentie Matrix

Motorische vaardigheden

Motorische vaardigheden verwijzen naar het vermogen om bewegingen en acties uit te voeren ...

Sociale - emotionele basisvaardigheden

De sociaal-emotionele vaardigheden laten zich onderverdelen in: Persoonlijke vaardigheden...
Menu