even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Imiteren'

Competentie Matrix

Imiteren in de Monkey Moves Competentie Matrix

Imiteren is een vaardigheid van Bodhi en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Imitatieleer is een van de belangrijkste leerstrategieën van een kind. Monkey See, Monkey Do. Leren door te kijken naar een vaardigheid die binnen de belevingswereld past. Niet voor niets is voordoen een veel gebruikte didactische instructievorm. Kijken naar een ander is hierbij van groot belang.

Imiteren heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Imiteren

0 jaar

Doet de spreker na(echo), huilen is gevarieerd.

1 jaar

anderen nadoen, proberen zelf te eten, drinken.

2 jaar

Doet veel na (doen alsof)

3 jaar

Imiteert houdingen en mimiek.

4 jaar

Kleuters hebben nog weinig besef van regels. Ze imiteren de handeling van oudere mensen, maar hebben weinig besef van elementaire zaken, zoals winnen en verliezen.

Bron(nen): 76

5 jaar

Tijdens het bewust oefenen van motorische vaardigheden wordt er veel gebruik gemaakt van imitatie om uit te vinden hoe een ander de activiteit uitvoerd.

Bron(nen): 85

Bronnen bij de ontwikkeling van
Imiteren

76
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 205
85
Bracke, R. (1990). Bewegingsopvoeding voor kleuters. Garant.
Menu