even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Inleven in een ander'

Competentie Matrix

Inleven in een ander in de Monkey Moves Competentie Matrix

Inleven in een ander is een vaardigheid van Pepe en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Empathie is het vermogen om zich in te kunnen leven in de situatie of gevoelens van een ander en hierop kan anticiperen. Bij kinderen ontwikkelt zich deze vaardigheid in de kleuterleeftijd.

Inleven in een ander heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Inleven in een ander

0 jaar

Nog niet ontwikkeld.

1 jaar

Is op zichzelf gericht.

2 jaar

Moeite met veranderingen.

3 jaar

Onderkent nog niet dat anderen gevoelens en wensen hebben.

4 jaar

Luistert naar de ander. Emoties en gevoelens zijn bespreekbaar.

5 jaar

Beginnen te begrijpen dat de juf er anders tegenaan kijkt dan zij.

Bron(nen): 115

6 jaar

Zes en zeven jarige beschikken over veel empathische vermogen.Kinderen zonder klinische diagnose beschikten, volgens ouders en leerkrachten, over de meeste empathische vermogens.

Bron(nen): 97

7 jaar

Meevoelen met en meedenken over hoe ze zichzelf en de ander in een bepaalde situatie beleven en over hoe die verschillende standpunten van zelf en ander op een andere redenering gebouwd zijn, vormt een belangrijke stap in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mogelijk is er nog geen volledig begrip voor dat andere standpunt, maar dat standpunt wordt wel beter begrepen, hoezeer het soms ook verschilt van het eigen standpunt.

Bron(nen): 104

8 jaar

Kinderen leren de consequenties van hun gedrag beter doorzien. Ze laten zich in de omgang met anderen leiden door afspraken, regels en verwachtingen, omdat ze hechten aan vriendschap, autoriteit en gehoorzaamheid. Jonge kinderen tot een jaar of 10 zijn meestal niet in staat om een pokerface te trekken en realiseren zich onvoldoende dat een oudere dit wel kan.

Bron(nen): 81

Bronnen bij de ontwikkeling van
Inleven in een ander

81
Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs. Uitgeverij Van Gorcum. Blz.98
97
Rueda, M. R., Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2005). The development of executive attention: Contributions to the emergence of self-regulation. Developmental neuropsychology, 28(2), 573-594. Blz.574
104
Meurs, P. (2018). 2 Empathie in ontwikkeling. In Empathie (pp. 29-41). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
115
Vreugdenhil, K. (2014). Breinkennis. Groningen: Noordhoff uitgevers. Blz. 78
Menu