even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Stuiteren'

Competentie Matrix

Stuiteren in de Monkey Moves Competentie Matrix

Stuiteren is een vaardigheid van Malana en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Manipulatieve vaardigheid

Bij het stuiteren wordt een elastisch voorwerp met snelheid naar een hard oppervlak geworpen waarna het voorwerp na de stuit weer opgevangen wordt of opnieuw naar het oppervlak wordt teruggekaatst. Bij hooghouden wordt het voorwerp tegen de zwaartekracht in omhoog gebracht waarbij dit proces zich ritmisch herhaald. Onder stuiteren & hooghouden vallen ook tippen, en dribbelen bij het basketballen bij deze subvaardigheden komt een ritmisch component kijken maar wordt het daarbij ook gekoppeld met de vaardigheid (hard)lopen.

Stuiteren heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Stuiteren

2 jaar

1x stuiteren en dan vastpakken

3 jaar

Kunnen nauwelijks stuiteren met basketbal

4 jaar

Kan een grote bal laten vallen en weer vangen.

Bron(nen): 9 13

5 jaar

Kan 15 keer met grote bal stuiten met voorkeurshand.

Bron(nen): 13

6 jaar

Kan15 keer met niet voorkeurshand grote bal stuiten. Kan een bal 10x stuiteren binnen een stuiterplaats.

Bron(nen): 13 52

7 jaar

Kan dribbelen met grote bal. Kan een bal 10x stuiteren binnen een stuiterplaats.

Bron(nen): 13

8 jaar

Kan dribbelen met grote bal. Kan stuiteren met verplaatsen.

Bron(nen): 13 52

Bronnen bij de ontwikkeling van
Stuiteren

9
Gerber, R. J., Wilks, T., & Erdie-Lalena, C. (2010). Developmental milestones: motor development. Pediatrics in Review, 31(7), 267-277
13
Kijk op Ontwikkeling (2014, 26 september). Grof Motorische Mijlpalen van 2 tot 13 jaar. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/grof-motorische-mijlpalen-2-13-jaar/ Gebaseerd op: Gelder, W. van, & Stroes, H. (2002). Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen: over observeren, registreren en extra zorg. Maarssen: Elsevier.
52
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 271
Menu