even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Kruipen & Tijgeren'

Competentie Matrix

Kruipen & Tijgeren in de Monkey Moves Competentie Matrix

Kruipen & Tijgeren is een vaardigheid van Lou en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Verplaatsingsgerichte vaardigheid

Kruipen is het horizontal voortbewegen van het lichaam waarbij gesteund wordt op handen en knieën. Bij het tijgeren wordt er gesteund op de buik en worden armen en benen gebruikt om schuivend over het oppervlak te verplaatsen.

Kruipen & Tijgeren heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Kruipen & Tijgeren

0 jaar

Begint met kruipen op handen en knieën. Kan tijgeren

Bron(nen): 14 18 25 59 60

1 jaar

Kruipt over de grond, met handen en voeten.

2 jaar

Kan snel kruipen. Gaat kruipend de trap op.

3 jaar

Kan snel kruipen.

4 jaar

Mastered

5 jaar

Mastered

6 jaar

Mastered

7 jaar

Mastered

8 jaar

Mastered

Bronnen bij de ontwikkeling van
Kruipen & Tijgeren

14
Kijk op Ontwikkeling (2014, 26 september). Ontwikkeling Kruipen Baby. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/ontwikkeling-kruipen-baby/ Gebaseerd op: Bilo, R.A.C., Voorhoeve, H. W. A. (2017). Kind in ontwikkeling: Een handreiking bij de observatie van jonge kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
18
Kijk op Ontwikkeling. (2014, 25 september). Grof Motorische Mijlpalen Baby 0-1 jaar. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/grof-motorische-mijlpalen-baby-0-1-jaar/ Gebaseerd op: Netelenbos, J. B. (1998). Motorische ontwikkeling van kinderen. Handboek 1: Introductie. & Netelenbos, J.B. (2000). Motorische ontwikkeling van kinderen. Handboek 2: Theorie.
25
Loonstra, J. H., Mentink, M., & Rem, C. (2015). Van baby tot kleuter: de veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Apeldoorn, Nederland: Garant-Uitgevers
59
Pathways & American Academy of Pediatrics findings (z.d.). All Developmental Milestones. Geraadpleegd van https://pathways.org/topics-ofdevelopment/milestones/
60
Payne, V.G., & Isaacs, L.D. (2016). Human Motor Development: A Lifespan Approach (9th ed.): McGraw-Hill Education
Menu