even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Delen'

Competentie Matrix

Delen in de Monkey Moves Competentie Matrix

Delen is een vaardigheid van Pepe en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Delen is het geven van een deel van wat op dat moment in jouw bezit is aan een ander. Delen wordt bij kinderen geleerd door begeleid samenspel in de peuterleeftijd. Waar kinderen nog met name naast elkaar spelen en niet met elkaar.

Delen heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Delen

0 jaar

Geeft soms speelgoed aan anderen. Delen is nog geen optie.

1 jaar

Kan niet delen.

2 jaar

Deelt verhalen (tijdsbepaling is lastig). Alles is van mij. Begint te delen(met moeite). Biedt bal aan aan spiegelbeeld. Parallel spelen.

3 jaar

wat erboven staat met daarbij meer samenspelen. biedt sympathie voor leeftijdsgenoten

4 jaar

Kan delen. Spontaan iets afstaan of delen komt bijna nooit voor. Als zij dit wel doen, is het op uitdrukkelijk verzoek van een ander of als tegenprestatie ten opzichte van een kort tevoren verkregen gunst.

Bron(nen): 77

5 jaar

Oudere kleuters zijn steeds vaker gezamenlijk bezig. Ze zijn meer gericht op andere. Ze reageren en imiteren elkaars gedrag. Er is vaak geen gezamenlijk taak of doel.

Bron(nen): 95

6 jaar

Wat oudere kinderen spelen samen en stemmen hun activiteiten op elkaar af om een gemeentschappelijk doel te bereiken. Er wordt onderhandeld over taakverdeling en verantwoordelijkheden, en het eindresultaat wordt door de deelnemers als groepsproduct ervaren

7 jaar

Wat oudere kinderen spelen samen en stemmen hun activiteiten op elkaar af om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Er wordt onderhandeld over taakverdeling en verantwoordelijkheden, en het eindresultaat wordt door de deelnemers als groepsproduct ervaren

Bron(nen): 95

8 jaar

Wat oudere kinderen spelen samen en stemmen hun activiteiten op elkaar af om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Er wordt onderhandeld over taakverdeling en verantwoordelijkheden, en het eindresultaat wordt door de deelnemers als groepsproduct ervaren

Bronnen bij de ontwikkeling van
Delen

77
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 226
95
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 275
Menu