even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Samenwerken'

Competentie Matrix

Samenwerken in de Monkey Moves Competentie Matrix

Samenwerken is een vaardigheid van Pepe en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Bij samenwerken gaat om de vaardigheid om samen met ten minste een ander persoon een gezamenlijk doel te bereiken. De start van samenwerken wordt door kinderen geleerd met samen spelen. Samenwerken wordt net als de cognitieve basisvaardigheid probleemoplossend vermogen gezien als een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid.

Ontwikkeling van
Samenwerken

1 jaar

Behandeld andere kinderen als voorwerpen.

2 jaar

Meer interesse in anderen. (vanuit ik geredeneerd) Start relaties, zoals vriendschappen.

3 jaar

Geniet van activiteiten in kleine groepen. Doet nog veel alleen.

4 jaar

Speelt zonder het spel van anderen te verstoren. Kleuters kunnen steeds beter Coöperatief (samen) met andere spelen.

Bron(nen): 84

5 jaar

de kleuter kan steeds beter samenspelen en rekening houden met anderen.

Bron(nen): 84

6 jaar

Tussen de 6 en 12 jaar oud sluiten kinderen vriendschappen en doen ze mee aan groepsactiviteiten. Zij begrijpen gaander weg in toenemende mate wat andere kinderen beweegt.

Bron(nen): 108

7 jaar

Vanaf het zevende levensjaar krijgt het kind behoefte aan consistentie en aan logische samenhang tussen regels onderling en regels en gedrag.Tussen de 6 en 12 jaar oud sluiten kinderen vriendschappen en doen ze mee aan groepsactiviteiten. Zij begrijpen gaander weg in toenemende mate wat andere kinderen beweegt.

Bron(nen): 93 108

8 jaar

Het inzicht in sociale relaties neemt toe: het gecoördineerde groepspel wordt vaker gespeeld. Tussen de 6 en 12 jaar oud sluiten kinderen vriendschappen en doen ze mee aan groepsactiviteiten. Zij begrijpen gaander weg in toenemende mate wat andere kinderen beweegt.

Bron(nen): 81 108

Bronnen bij de ontwikkeling van
Samenwerken

81
Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs. Uitgeverij Van Gorcum. Blz.98
84
Kijk op Ontwikkeling (2019, 4 juni). Sociaal-emotionele ontwikkeling kleuter en schoolkind. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/kleuter-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/
93
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 206
108
Van der Ploeg, J. (2019). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Bohn Stafleu van Loghum. Blz. 4
Menu