even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Wachten'

Competentie Matrix

Wachten in de Monkey Moves Competentie Matrix

Wachten is een vaardigheid van Bodhi en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Wachten op de beurt is een onderdeel van samenwerken, empatisch vermogen en vertrouwen. Kinderen moeten leren vertrouwen dat hun beurt ook komt en dat ook zij gehoord of gezien gaan worden. Tevens moeten zij kunnen inschatten dat andere kinderen ook willen en zij moeten het geduld opbrengen om te wachten.

Wachten heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Wachten

0 jaar

Niet van toepassing.

1 jaar

Kan niet goed / moeilijk wachten op de beurt.

2 jaar

Enkele seconden. Kan niet zo goed wachten.

3 jaar

Wachten braaf op hun beurt. Tussen de 3 en 5 jaar oud komen kinderen steeds meer in contact met andere kinderen, met wie ze leren communiceren en samen te spelen.

Bron(nen): 108

4 jaar

Kleuters leren op school steeds meer om op hun beurt te wachten.

Bron(nen): 88

5 jaar

De kleuter kan zelfstandig taakjes op school en thuis uitvoeren.

Bron(nen): 84

Bronnen bij de ontwikkeling van
Wachten

84
Kijk op Ontwikkeling (2019, 4 juni). Sociaal-emotionele ontwikkeling kleuter en schoolkind. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/kleuter-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/
88
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers.
108
Van der Ploeg, J. (2019). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Bohn Stafleu van Loghum. Blz. 4
Menu