even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Trekken & Duwen'

Competentie Matrix

Trekken & Duwen in de Monkey Moves Competentie Matrix

Trekken & Duwen is een vaardigheid van Kala en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Manipulatieve vaardigheid

Bij trekken / duwen wordt kracht uitgeoefend op een ander voorwerp om dat voorwerp of het lichaam zelf in beweging te krijgen. Bij trekken wordt (geprobeerd) het voorwerp naar het lichaam te bewegen. Bij duwen wordt daarentegen het voorwerp gepoogd van het lichaam af te bewegen.

Trekken & Duwen heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Trekken & Duwen

0 jaar

een voorwerp over de grond kunnen wegduwen of naar je toe trekken vanuit zit of buiklig. Haalt een grote pin of staaf ergens uit

1 jaar

Duwt loopwagen of groot object.

2 jaar

Duwt met stoelen, karretjes en dozen.

3 jaar

Kinderen kunnen ook elkaar wegtrekken

Menu