even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Steunen'

Competentie Matrix

Steunen in de Monkey Moves Competentie Matrix

Steunen is een vaardigheid van Kala en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Statische vaardigheden

Met steunen wordt bedoeld het dragen van het lichaam op voeten of handen. In beide gevallen bevindt het lichaamszwaartepunt zich boven het contactpunt van de dragende ledematen.

Steunen heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Steunen

0 jaar

Drukt zichzelf op zodat de buik van de grond af komt. Leunt op 1 hand in buikpositie.

Bron(nen): 9 61

1 jaar

Maakt poging tot steunen op armen met benen van de grond.

2 jaar

Steunt op meubels (met armen recht) waarbij voeten van de grond zijn. (ongv. 5 sec.)

3 jaar

Steunt op meubels (met armen recht) waarbij voeten van de grond zijn. (ongv. 15-30 sec.)

4 jaar

Kan steunen op een rekstok. Kan een wendsprong maken.

Bron(nen): 36 44

5 jaar

Kan steunen op een rekstok. Kan een wendsprong maken.

Bronnen bij de ontwikkeling van
Steunen

9
Gerber, R. J., Wilks, T., & Erdie-Lalena, C. (2010). Developmental milestones: motor development. Pediatrics in Review, 31(7), 267-277
36
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 142
44
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 178
61
Squires, J., Bricker, D. D., & Twombly, E. (2009). Ages & Stages Questionnaires. Baltimore, MD: Paul H. Brookes
Menu