even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Roteren'

Competentie Matrix

Roteren in de Monkey Moves Competentie Matrix

Roteren is een vaardigheid van Bodhi en valt onder de Motorische vaardigheden uit de categorie Verplaatsingsgerichte vaardigheid

Roteren (draaien) kan om de lengte-as en de breedte-as van het lichaam. Zowel ondersteund over de lengte van de as (zoals bij het omrollen van een baby in de wieg), als niet ondersteund (zoals hij het springen van een voorwaartse salto).

Ontwikkeling van
Roteren

0 jaar

Kan omrollen in lig. Draait bij het zitten om zijn verticale as (pivoteren)

Bron(nen): 9 17

2 jaar

Kan staand rondjes lopen. Roteert soepel in zitpositie. Maakt een koprol met hulp.

Bron(nen): 13 58

3 jaar

Durft en kan zelfstandig een koprol maken.

Bron(nen): 13

4 jaar

Kan voorover duikelen om de duikelstang (stang op buikhoogte). Kan koprollen op schuine mat.

Bron(nen): 38 40

5 jaar

Maakt een rechte koprol. Kan voorover duikelen om de duikelstang (stang op buikhoogte). Kan koprollen op schuine mat.

Bron(nen): 3 5 13 38 40

6 jaar

Kan een koprol maken op verhoogd vlak (30 cm). Kan achterover duikelen om de duikelstang met opstap (stang op borsthoogte). Kan koprollen op verhoogde dikke schuine mat met aanloop (mat op 60cm hoogte).

Bron(nen): 13 38 40

7 jaar

Kan achterover duikelen om de duikelstang met opstap (stang op borsthoogte). Kan koprollen op verhoogde dikke schuine mat met aanloop (mat op 60cm hoogte).

Bron(nen): 38 40

8 jaar

Kan een koprol maken op verhoogd vlak (60 cm). Kan duikelen achterover in de ringen. (ringen op halve rijkhoogte). Kan koprollen op verhoogde schuine mat na herhaald veren vanuit trampoline.

Bron(nen): 13 39 41

Bronnen bij de ontwikkeling van
Roteren

3
C.S. Mott Children’s Hospital & Mohammed, L. (2017, maart). Developmental milestones. Geraadpleegd van https://www.mottchildren.org/posts/your-child/developmental-milestones
5
Centers for Disease Control and Prevention (2018, 22 juni). CDC’s Developmental Milestones. Geraadpleegd van https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
9
Gerber, R. J., Wilks, T., & Erdie-Lalena, C. (2010). Developmental milestones: motor development. Pediatrics in Review, 31(7), 267-277
13
Kijk op Ontwikkeling (2014, 26 september). Grof Motorische Mijlpalen van 2 tot 13 jaar. Geraadpleegd van https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/grof-motorische-mijlpalen-2-13-jaar/ Gebaseerd op: Gelder, W. van, & Stroes, H. (2002). Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen: over observeren, registreren en extra zorg. Maarssen: Elsevier.
17
Kijk op Ontwikkeling (2014, 26 september). Ontwikkeling zitten baby. Geraadpleegd va n https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/ontwikkeling-zitten-baby/ Gebaseerd op: Bilo, R.A.C., Voorhoeve, H. W. A. (2017). Kind in ontwikkeling: Een handreiking bij de observatie van jonge kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
38
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 152
39
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 153
40
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 161
41
Mooij, C., van Berkel, M., Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., van der Greft, M., ... & Tjalsma, W. (2014). Basisdocument: bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Jan Luiting Fonds. Blz. 162
58
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (2015). Schema van Wiechen ontwikkelingsonderzoek 0-12 (15) maanden & Schema van Wiechen ontwikkelingsonderzoek 15-54 maanden. Geraadpleegd van https://www.ncj.nl/producten-diensten/bibliotheek/?q=&label=20
Menu