even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Communiceren'

Competentie Matrix

Communiceren in de Monkey Moves Competentie Matrix

Communiceren is een vaardigheid van Maikai en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Communiceren het door middel van signalen als zender iets duidelijk maken aan een ontvanger, zodat er een gemeenschappelijk begrip ontstaat. Dit kan door het maken van geluid, maar ook met houdingen.

Communiceren heb je nodig bij de volgende sporten

Ontwikkeling van
Communiceren

0 jaar

Lachen, huilen, brabbelen, om te laten zien wat het kind wil. gemoedstoestand aangeven. Bij de geboorte zijn alle systemen in het brein al aanwezig om innerlijke beelden te vormen van wat je kunt waarnemen in de werkelijkheid. Het gaat dan om denken in categorieën, hoeveelheden, causale, ruimtelijke en sociale relaties. Hoewel ze nog maar kiem aanwezig zijn, helpen ze het kind al om efficiënt contact te maken met dingen, dieren en mensen om zich heen.

Bron(nen): 114

1 jaar

Wijzen om te laten zien wat hij/zij wil. Spreekt in 1-woord zinnen. Verwisselt nog allerlei klanken.

3 jaar

Spreekt in zinnen van 4 of meer woorden. Spreekt alle klanken goed uit. (R is nog wel lastig evenals sommige combinaties van medeklinkers). Houdt van rijmpjes en versjes.

4 jaar

Er is een uitbreiding van basisvaardigheden van woorden en zinnen. De boodschap wordt afgestemd op het taalniveau van de ander. 4-7 jarige kinderen gebruiken grapjes om beloond te worden met sociale goedkeuring. Dit motiveert kinderen om deze sociale taalvaardigheid te ontwikkelen.

Bron(nen): 71 72

5 jaar

Taalgebruik van het kind lijkt veel op die van een volwassene. Ze kunnen eindeloze hoeveelheid zinnen construeren.

Bron(nen): 111

6 jaar

De taalontwikkeling is voornamelijk een kwestie van verfijning en het uitbreiden van begrippenkennis.

Bron(nen): 111

8 jaar

Terwijl de taal van het kind is praktisch het zelfde als bij een volwassene. Het kind kan in deze periode op uitzonderlijke wijze de taal gebruiken.

Bron(nen): 92

Bronnen bij de ontwikkeling van
Communiceren

71
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 101
72
van Beemen, L., & Beckerman, M. (2015). Ontwikkelingspsychologie. Noordhoff Uitgevers. Blz. 102
92
Schaerlaekens, A. M. (2009). De taalontwikkeling van het kind. Blz. 178-179
111
Southam, M. (2005). Humor development: An important cognitive and social skill in the growing child. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 25(1-2), 105-117. Blz. 111
114
Vreugdenhil, K. (2014). Breinkennis. Groningen: Noordhoff uitgevers. Blz. 77
Menu