even geduld, de pagina wordt geladen...

Locatie zoeker

Voor ouders

Meer over 'Vertrouwen'

Competentie Matrix

Vertrouwen in de Monkey Moves Competentie Matrix

Vertrouwen is een vaardigheid van Bodhi en valt onder de Sociale - emotionele basisvaardigheden uit de categorie Sociale vaardigheden

Vertrouwen is de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertrouwen). Het is bekend dat voor de goede ontwikkeling van het kinderbrein een vertrouwensband met tenminste één volwassene noodzakelijk is.

Ontwikkeling van
Vertrouwen

0 jaar

Vertrouwen in ouders of verzorgers( eerst een select aantal personen) ook grootouders.

1 jaar

Zoekt nabijheid van vertrouwde volwassenen. Angstrespons op basis van geslacht en leeftijd. Verlatingsangst.

2 jaar

Is bezig met waar papa en mama zijn en wanneer ze terugkomen.

3 jaar

Verdraagt scheiding.

4 jaar

De beperkte en veilige leefomgeving zorgt ervoor dat kinderen het vertrouwen krijgen om spelend-ontdekkend te leren. Zodra er zich spannende of bedreigende situaties voordoen, kunnen ze terugvallen op de geborgenheid die de ouders of verzorgers bieden.

Bron(nen): 78

Bronnen bij de ontwikkeling van
Vertrouwen

78
Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs. Uitgeverij Van Gorcum. Blz. 93
Menu