Onze maatschappelijke waarde

Als sociale onderneming streven wij een maatschappelijke doelstelling na. Ons doel is namelijk impact maken op de maatschappij door zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen en te houden. Daarvoor hebben wij onszelf een aantal concrete impact doelen gesteld:

 • In 2020 hebben wij minimaal 20.000 kinderen bereikt met ons multisport concept.
 • In 2025 brengen wij minimaal 500.000 kinderen in Nederland in beweging via ons Monkey Moves multisport concept.
 • In 2030 is Monkey Moves de toonaangevende multisport aanbieder, met een bereik van meer dan 1.000.000 kinderen in west-Europa.

Impact meten

Hierboven heb je onze doelen gelezen, maar wat is onze waarde op dit moment? Hoe meten wij onze impact en maatschappelijke waarden dan?

Wij maken onderscheid in kwantitatieve impact en kwalitatieve impact.

Met de kwantitatieve impact meten wij het aantal beweegmomenten per dag. Dat zegt echter nog niets over de kwaliteit van die beweegmomenten en wat voor impact die beweegmomenten hebben. Daarom zijn wij met ons Science Lab bezig om onze kwalitatieve impact te meten. Wat voor impact hebben de Monkey Moves lessen op het zelfbeeld van kinderen en op de fysieke fitheid van kinderen. In 2017 is een pilotstudie uitgevoerd, en begin 2018 zijn de metingen gestart.

“Sinds Monkey Moves danst Roos thuis veel meer, zodra ze muziek hoort gaat ze dansen (iets dat ze voorheen nooit uit zichzelf zou doen vanwege verlegenheid). Ze rolt er zelfs speciaal een yogamatje voor uit omdat ze bij monkey moves ook op de matten speelt. Verder zie ik dat ze zelfverzekerder is bij klimmen en dat ze zelf ook meer initiatief neemt voor fysieke uitdagingen, bijvoorbeeld ergens op of in klimmen.”

klantenvertellen score 9.4
Klik om meer reviews te lezen

impact 2018

In het eerste kwartaal van 2018 hebben wij bijna 3500 kinderen in beweging gebracht! Een aantal waar we best een beetje trots op zijn en een aantal wat zegt dat we op de goede weg zijn. En elke week melden zich meer en meer apekoppies aan voor onze dreumesgym, peutergym, kleutergym en multisport voor basisschoolkinderen. Op naar een gezonde en fitte generatie!

Partners

Om onze maatschappelijke waarde te versterken, geloven wij in samenwerken en daarom hebben wij ons aangesloten bij de volgende maatschappelijke partners:

Social Enterprise NL

Wat houdt een sociale onderneming dan eigenlijk in? Een sociale onderneming:

 • Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first;
 • Realiseert die als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
 • Is financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften en subsidies;
 • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:
  Winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk;
 • Bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen;
 • Fair naar iedereen;
 • Bewust van haar ecologische voetafdruk;
 • Transparant.

Wij hebben ons aangesloten bij Social Enterprise NL, omdat wij in alles wat wij doen een sociale onderneming zijn.

“Samen spelen, samen delen met winst voor iedereen!”

Dat is een quote die heel goed bij ons past. Zo zijn wij als organisatie sinds de zomer van 2017 verder gegaan als een franchiseorganisatie. Dit betekent dat wij ons bedrijf delen met franchisenemers, met winst voor iedereen. En met winst moet je niet gelijk denken aan financiële winst. Winst betekent ook, samen gebruik maken van eenzelfde marketing strategie en samen werken aan nog meer kinderen in beweging krijgen. Als je deze quote projecteert op de apekoppen, dan willen wij dat de apekoppen leren om samen te spelen en samen te delen. Wij zijn non-competitief en streven naar winst voor iedereen. Winst gedefinieerd als alle apekoppen gaan met een smile de les uit.

Alles is Gezondheid...

Wij hebben ons verbonden aan het nationale preventie programma alles is gezondheid, waarin wij een pledge hebben ondertekend die zegt dat wij er alles aan doen om zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. Met een concreet doel dat wij 20.000 kinderen hebben bereikt in 2020. Zie hier op video de ondertekening van de pledge:

Een belofte die extra benadrukt dat wij er alles aan doen om zoveel mogelijk impact te maken!

Maex

MAEX = Maatschappelijk AEX, de naam zegt het eigenlijk al; met een knipoog naar de Amsterdamse Beurs. De MAEX maakt de maatschappelijke waarde van initiatieven transparant en laat zien wat deze initiatieven toevoegen voor hun doelgroep en omgeving, wie dat mogelijk maken en waar de initiatieven behoefte aan hebben. Dit zorgt voor lokale zichtbaarheid en verbinding met relevante partners. Check ons MAEX profiel.

In 2017 hebben wij hier een stimuleringsprijs voor mogen ontvangen! Ook niet voor niets.

Code voor Sociale Ondernemingen

Monkey Moves beoogt zich aan te sluiten bij de code voor sociale ondernemingen. Op dit moment zitten we in het proces om alle randzaken hiervoor op orde te krijgen. Één van de kernpunten van de code is transparantie. Hieronder geven wij tot in detail inzicht in onze organisatie, omdat we daar trots op zijn.

Inkomen van het bestuur
Vanaf de oprichting in 2015 tot eind 2018 heeft het bestuur om niet gewerkt. Vanaf januari 2019 tot heden wordt verantwoord toegegroeid naar een DGA salaris zoals het er op moment van schrijven naar uit ziet zal hier voor het eerst aan voldaan worden in het jaar 2023. Het is statutair vastgelegd dat het bestuur nooit meer dan 75% van WNT regelgeving van verdien en tenminste 30% van de winst wordt gereserveerd in een Impact voorziening. Daarbij zal de hoogst verdienende medewerking binnen Monkey Moves niet meer dan 7x hetgeen verdienen van de laagste verdienende afgestudeerde full-time medewerker.

Statuten
Download hier de Statuten van Monkey Moves BV

Jaarrekeningen
Download hier de Jaarrekening 2017

Download hier de Jaarrekening 2018

Download hier de Jaarrekening 2019 

Download hier de Jaarrekening 2020 

Download hier de Jaarrekening 2021 

Download hier de Jaarrekening 2022 (volgt)

Financiering van de organisatie
Twee van de 4 aandeelhouders hebben een lening verstrekt aan de organisatie deze zijn eind 2021 afgelost, daarnaast zijn we trots op de bancaire financiering die we hebben mogen ontvangen de Triodos bank in 2020 en is er een kleine langlopende schuld bij een angel investor.

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.